Tầm nhìn

Kiến tạo một xã hội phát triển nơi tri thức được coi trọng và là động lực cho phát triển bền vững.

Sứ mệnh

Góp phần xây dựng xã hội thông qua phát triển con người, lan tỏa tri thức cộng đồng và thúc đẩy hoạt động của mạng lưới tinh hoa.

Lĩnh vực hoạt động

Trung tâm Hợp tác Trí tuệ Việt Nam (Vietnam Intellectual Cooperation Center - VICC) là một tổ chức phi chính phủ trực thuộc Trung tâm Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (VAPEC), hoạt động trên 2 lĩnh vực chính:

- Phát triển Lãnh đạo trẻ: Đào tạo, phát triển và mang cơ hội đến cho các tài năng trẻ Việt Nam với các dự án: OVY, IATSS Forum, ABG/ABG Open,…

- Phát triển văn hóa đọc: Lan tỏa bài học tri thức và vận động năng cao thói quen đọc sách ở giới trẻ tại Vieetn Nam với các chương trình/dự án: “Cùng đọc sách” (Let’s Read), trang thông tin điện tử đánh giá và đếm sách www.tramdoc.vn, cầu nối tri thức thế giới The Bridge,…